Kup teraz

Regulamin

 1. Celem Regulaminu jest uregulowanie zasad korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  Serwis – strona dostępna za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej o zasięgu globalnym Internet pod adresem URL: aflofarm.com.pl.
  Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
  Administrator Serwisu – podmiotem zarządzającym treściami Serwisu jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 26 271 500 PLN, NIP: 731-18-21-205, REGON: 472871255;
 3. Treści, są przedmiotem praw własności intelektualnej w tym autorskich i podlegają ochronie w tym na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Żadna część Serwisu nie może być w szczególności utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, ani też rozpowszechniana w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora Serwisu.
 5. Nazwy handlowe umieszczone w Serwisie mogą być znakami towarowymi i podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, zaś jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą ich właściciela.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu przysługują Administratorowi Serwisu. Wszelkie działania naruszające prawa Administratora Serwisu, w tym prawa autorskie są zabronione.
 7. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, sprzedaży jakiegokolwiek z prezentowanych produktów.
 8. Jakiekolwiek wykorzystywanie produktów leczniczych wymienionych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii i leczenia.
 9. Informacje, jakie mogą pojawić się w Serwisie, dotyczące różnych problemów zdrowotnych, medycznych, informacje na temat leczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. Niedozwolone jest ich wykorzystywanie do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejkolwiek choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w Serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Serwisu oraz modyfikacji zamieszczanych informacji w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania.
Ustawienia cookies